Elektronická podateľňa Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Plné využívanie elektronických služieb poskytovaných občanom je dostupné v časti „Elektronické služby“, kde nájdete tak formuláre pre (1) podanie návrhu na konanie pred ÚS SR, (2) doplnenie podania na konanie pred ÚS SR, (3) podanie žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov), (4) podanie sťažnosti na ÚS SR a informovanie sa o stave žiadosti, (5) návrhu na konanie alebo sťažnosti na ÚS SR, ako aj detailný návod pre prácu s jednotlivými elektronickými formulármi v príručke k elektronickým službám ÚS SR.

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 24. 2. 2016