Organizačná schéma
Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
platná od 1. 3. 2017

Organizačná schéma

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 5. 5. 2021