Organizačná schéma
Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
platná od 1. 7. 2021

 

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 30. 6. 2021