O r g a n i z a č n á   s c h é m a
Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
platná od 1. 3. 2017

Organizačná schéma

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 6. 5. 2019