Podateľňa referátu detašovaného pracoviska v Bratislave
 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podateľňa referátu detašovaného pracoviska v Bratislave bude v stredu 05. 05. 2021 z prevádzkových príčin zatvorená.

Návrhy, podnety a sťažnosti možno podať elektronicky, resp. prostredníctvom pošty priamo na sídlo ÚS SR v Košiciach.

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 3. 5. 2021