Detašované pracovisko v Bratislave bude zatvorené
 

Oznamujeme, že dňa 26.4. 2022 bude z prevádzkových dôvodov  podateľňa Detašovaného pracoviska v Bratislave zatvorená.

Návrhy, podnety a sťažnosti možno podať elektronicky, resp. prostredníctvom pošty priamo na sídlo ÚS SR v Košiciach.

 

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 22. 4. 2022