Nedostupnosť telefonických služieb

(Zverejnené 16.11.2017)

Dňa 21. 11. 2017 v čase od 08.00 h do 09.00 h bude prerušená činnosť telefónnej ústredne Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky z dôvodu výmeny technického zariadenia. V prípade, že technická údržba presiahne uvedené časové rozpätie, bude telefonické poskytovanie informácií vykonávané až po odstránení technických nedostatkov. Ďakujeme za pochopenie.

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 16. 11. 2017