Zatvorené Detašované pracovisko v Bratislave
 

Oznamujeme, že  dňa 24. 11. 2020 bude z prevádzkových dôvodov referát Detašovaného pracoviska v Bratislave zatvorený.
Návrhy, podnety a sťažnosti možno podať elektronicky, resp. prostredníctvom pošty priamo na sídlo ÚS SR v Košiciach.

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 23. 11. 2020