Detašované pracovisko v Bratislave bude zatvorené

 

Oznamujeme, že v dňoch 27. – 28. 9. 2022 bude z prevádzkových dôvodov podateľňa Detašovaného pracoviska v Bratislave zatvorená.

Návrhy, podnety a sťažnosti možno podať elektronicky, resp. prostredníctvom pošty priamo na sídlo ÚS SR v Košiciach.

 

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 23. 9. 2022