Zatvorená podateľňa referátu detašovaného pracoviska v Bratislave
 

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe nového Uznesenia vlády SR a z rozhodnutia zamestnávateľa, bude od 8. 2. 2021 podľa vývoja epidemiologickej situácie až do odvolania referát detašovaného pracoviska v Bratislave v úradných hodinách uzatvorený.

Návrhy a sťažnosti môžete podávať elektronicky, resp. prostredníctvom pošty priamo na adresu ÚS SR v Košiciach.

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2021