Zmena úradných hodín podateľne v Košiciach
 

Oznamujeme, že v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou Ústavný súd Slovenskej republiky pristúpil k úprave úradných hodín podateľne.

https://www.ustavnysud.sk/podania-v-listinnej-podobe

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 11. 2021