Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.  

Plán verejného obstarávania KÚS SR pre rok 2023 najdete na tomto odkaze

Dátum vytvorenia: 12. 4. 2023
Dátum aktualizácie: 12. 4. 2023