Ponúkané pracovné miesta

Pracovné miesto podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do  Odkaz

 

     
       
       
       

Iné:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz
       

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 21. 3. 2023