Ponúkané pracovné miesta

Pracovné miesto podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz
štátny radca 22.6.2018 16.7.2018 zobraziť
odborný radca 4.7.2018 18.7.2018 zobraziť

Pracovné miesto podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz

Iné:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz
absolventská prax 08. 12. 2016 priebežne zobraziť

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 13. 7. 2018