Ponúkané pracovné miesta

Pracovné miesto podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz
štátny radca 15. 11. 2018 25. 11. 2018 zobraziť

Pracovné miesto podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz

Iné:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz
absolventská prax 08. 12. 2016 priebežne zobraziť

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 15. 11. 2018