Ponúkané pracovné miesta

Pracovné miesto podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do  Odkaz
štátny radca - dočasná štátna služba 13.11.2019 03.12.2019 zobraziť
odborný radca - stála štátna služba 13.11.2019 25.11.2019 zobraziť

Iné:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz
absolventská prax 08.12. 2016 priebežne zobraziť

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 13. 11. 2019