Zmluvy od roku 2012

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov sú od 1. 1. 2012 zmluvy povinne zverejňované v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

 Zmluvy za rok 2011

Evidenčné číslo Dátum Dátum
zverejnenia
Typ
29. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o poskytovaní poštových služieb
29. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o dielo
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
19. 12. 2011 29. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti ext. poradcu
27. 12. 2011 27. 12. 2011 dodatok k zmluve o nájme zbierkových predmetov
22. 12. 2011 22. 12. 2011 Zmluva o nájme zbierkových predmetov
19. 12. 2011 19. 12. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
19. 12. 2011 19. 12. 2011 Zmluva o poskytovaní výučby a konzultácii v jazyku ruskom
7. 12. 2011 7. 12. 2011 Dohoda o zmene zmluvy
25. 11. 2011 02. 12. 2011 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu
30. 11. 2011 30. 11. 2011 Zmluva o dielo
09. 11. 2011 28. 11. 2011 Dohoda o zmene zmluvy
09. 11. 2011 28. 11. 2011 Dohoda o zmene zmluvy
09. 11. 2011 28. 11. 2011 Dohoda o zmene zmluvy
24. 11. 2011 24. 11. 2011 Zmluva o spolupráci
24. 11. 2011 24. 11. 2011 Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
07. 11. 2011 09. 11. 2011 Darovacia zmluva
07. 11. 2011 07. 11. 2011 Dodatok k zmluve o poskytnutí technických zariadení
04. 11. 2011 04. 11. 2011 Zmluva o bezodplatnom prevode
20. 10. 2011 26. 10. 2011 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
13. 10. 2011 18. 10. 2011 Zmluva o pripojení
28. 9. 2011 30. 9. 2011 Príloha č. 1 k zmluve o pripojení
21. 9. 2011 23. 9. 2011 Zmluva o poskytovaní služieb
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
31. 8. 2011 31. 8. 2011 Zmluva o výkone činnosti externého poradcu
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
26. 8. 2011 26. 8. 2011 Dohoda o zrušení zmluvy o právnej službe
24. 8. 2011 26. 8. 2011 Zmluva o pripojení
19. 8. 2011 22. 8. 2011 Zmluva o pripojení
19. 8. 2011 22. 8. 2011 Dodatok k zmluve o pripojení
19. 8. 2011 22. 8. 2011 Dodatok k zmluve o pripojení
15. 8. 2011 15. 8. 2011 Zmluva o pripojení
12. 8. 2011 15. 8. 2011 Zmluva o pripojení
01. 8. 2011 02. 8. 2011 Dohoda o zmene zmluvy o právnej službe
01. 8. 2011 02. 8. 2011 Dohoda o zmene zmluvy o právnej službe
13. 7. 2011 18. 7. 2011 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
24. 6. 2011 27. 6. 2011 Dodatok k zmluve o pripojení
24. 6. 2011 27. 6. 2011 Zmluva o poskytnutí Virtuálnej aukčnej siene
22. 6. 2011 27. 6. 2011 Zmluva o pripojení, dodatok, príloha
22. 6. 2011 27. 6. 2011 Dodatok k zmluve o pripojení
22. 6. 2011 27. 6. 2011 Dodatok k zmluve o pripojení
22. 6. 2011 27. 6. 2011 Dodatok k zmluve o pripojení
22. 6. 2011 27. 6. 2011 Dodatok k zmluve o pripojení
17. 6. 2011 23. 6. 2011 Zmena poistnej zmluvy
20. 6. 2011 20. 6. 2011 Dodatok k zmluve o pripojení
20. 6. 2011 20. 6. 2011 Dodatok k zmluve o pripojení
1. 6. 2011 1. 6. 2011 Zmluva o právnej službe
30. 5. 2011 31. 5. 2011 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb
18. 5. 2011 18. 5. 2011 Dodatok k zmluve o výpožičke
13. 5. 2011 13. 5. 2011 Zmluva o nájme bytu
10. 5. 2011 11. 5. 2011 Dodatok k servisnej zmluve
5. 5. 2011 11. 5. 2011 Dodatok k servisnej
9. 5. 2011 10. 5. 2011 Zmluva o výpožičke garážového boxu
5. 5. 2011 5. 5. 2011 Zmluva o poskytovaní služieb - výťahy
27. 4. 2011 28. 4. 2011 Dodatok k zmluve - rekonštrukcia budovy
7. 4. 2011 11. 4. 2011 Zmluva o vydaní Zbierky nálezov a uzneseni
30. 3. 2011 30. 3. 2011 zmluva o poskytovaní služieb
30. 3. 2011 30. 3. 2011 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb
29. 3. 2011 30. 3. 2011 zmluva o dielo
28. 3. 2011 30. 3. 2011 zmluva o podpore
21. 3. 2011 30. 3. 2011 zmluva o pripojení
22. 3. 2011 22. 3. 2011 rámcová zmluva - servis kotolní
22. 1. 2011 22. 3. 2011 zmluva o revízii kotolní\  
21. 3. 2011 22. 3. 2011 zmluva o uskladnení pneumatík\  
16. 3. 2011 18. 3. 2011 dodatok k zmluve o údržbe zelene\  
16. 3. 2011 18. 3. 2011 dodatok k zmluve o rekonštrukcii objektu\  
16. 3. 2011 16. 3. 2011 Dohoda o zmene zmluvy
16. 3. 2011 16. 3. 2011 Dohoda o zmene zmluvy
16. 3. 2011 16. 3. 2011 Zmluva o právnej službe
14. 3. 2011 14. 3. 2011 Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
3. 3. 2011 3. 3. 2011 zmluva o poskytovaní služieb
21. 2. 2011 24. 2. 2011 dodatok k zmluve o pripojeni
21. 2. 2011 24. 2. 2011 dodatok k zmluve o pripojeni
22. 2. 2011 23. 2. 2011 dodatok k zmluve o dielo
22. 2. 2011 22. 2. 2011 dodatok k zmluve
22. 2. 2011 22. 2. 2011 zmluva o nájme bytu
21. 2. 2011 21. 2. 2011 zmluva o dodávke plynu
28. 1. 2011 16. 2. 2011 nájomná zmluva a zmluva o servisnej službe\  
10. 2. 2011 16. 2. 2011 zmluva o dielo\  
20. 9. 2010 16. 2. 2011 zmluva o zriadení vecného bremena
2. 2. 2011 14. 2. 2011 zmluva o poskytnutí softvéru a o servisnej činnosti
2. 2. 2011 14. 2. 2011 zmluva o tlačovom prostredí
8. 2. 2011 8. 2. 2011 dodatok k zmluve (Softip)
11. 1. 2011 20. 1. 2011 zmluva
12. 1. 2011 25. 1. 2011 dodatok k zmluve
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
4. 1. 2011 4. 1. 2011 Zmluva o právnej službe
3. 1. 2011 3. 1. 2011 zmluva o pripojení
Dátum vytvorenia: 27. 7. 2015
Dátum aktualizácie: 4. 4. 2017