Zoznam riadiacich zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu SR

 

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ing. Tomáš Mosný +421 55 720 72 31 tomas.mosny zavináč ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje

JUDr. Miloslav Babják

+421 55 720 72 61

miloslav.babjak zavináč ustavnysud.sk

JUDr. Mária Siegfriedová +421 917 474 241 maria.siegfriedova zavináč ustavnysud.sk
Odbor tlačový a informačný
PhDr. Martina Ferencová, PhD. +421 55 720 72 95 martina.ferencova zavináč ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Mgr. Ivana Vilinská +421 55 720 72 75 ivana.vilinska zavináč ustavnysud.sk
Odbor zahraničných vzťahov a protokolu
JUDr. Mária Siegfriedová +421 917 474 241 maria.siegfriedova zavináč ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Mgr. Andrea Nagyová +421 55 720 72 27 andrea.nagyova zavináč ustavnysud.sk
Dagmar Mešková pre protokolárne činnosti v Bratislave
Referát detašovaného pracoviska Bratislava
Dagmar Mešková +421 2 5972 45 01 dagmar.meskova zavináč ustavnysud.sk
Sekretariát predsedníčky a podpredsedu
Gabriela Kimlerová +421 55 720 72 05 gabriela.kimlerova zavináč ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Adriana Vlčková +421 55 720 72 20 adriana.vlckova zavináč ustavnysud.sk
Odbor súdnych a analytických činností
JUDr. Miloslav Babják +421 55 720 72 61 miloslav.babjak zavináč ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
JUDr. Zlatica Timková +421 55 720 72 84 zlatica.timkova zavináč ustavnysud.sk
JUDr. Martina Buchová +421 55 720 72 78 martina.buchova zavináč ustavnysud.sk
Odbor ekonomický
Ing. Alena Zeleňáková +421 55 720 72 44 alena.zelenakova zavináč ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Ing. Viera Pavličková +421 55 720 72 77 viera.pavlickova zavináč ustavnysud.sk
Odbor hospodárskej správy
Ing. Gabriela Pelikánová +421 55 720 72 51 gabriela.pelikanova@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Mgr. Jaroslav Čegiň +421 55 720 72 87 jaroslav.cegin zavináč ustavnysud.sk
Osobný úrad
Mgr. Zuzana Prextová +421 55 720 72 88 zuzana.prextova zavináč ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Bc. Andrea Lazúrová +421 55 720 72 69 andrea.lazurova zavináč ustavnysud.sk
Odbor informačných technológií
Ing. Adrián Baron +421 55 720 72 33 adrian.baron zavináč ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Ing. Viktor Forrai +421 55 720 72 66 viktor.forrai zavináč ustavnysud.sk

 

Dátum vytvorenia: 3. 9. 2015
Dátum aktualizácie: 16. 8. 2018