Zoznam riadiacich zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu SR

 

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ing. Tomáš Mosný +421 55 720 72 32 tomas.mosny@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje

JUDr. Miloslav Babják

+421 55 720 72 61

miloslav.babjak@ustavnysud.sk

JUDr. Mária Siegfriedová +421 917 474 241 maria.siegfriedova@ustavnysud.sk
Odbor tlačový a informačný
PhDr. Martina Ferencová, PhD. +421 55 720 72 95 martina.ferencova@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Mgr. Ivana Vilinská +421 55 720 72 75 ivana.vilinska@ustavnysud.sk
Odbor zahraničných vzťahov a protokolu
JUDr. Mária Siegfriedová +421 917 474 241 maria.siegfriedova@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Mgr. Andrea Nagyová +421 55 720 72 27 andrea.nagyova@ustavnysud.sk
Dagmar Mešková pre protokolárne činnosti v Bratislave
Detašované pracovisko Bratislava
Dagmar Mešková +421 2 5972 45 01 dagmar.meskova@ustavnysud.sk
Sekretariát predsedu a podpredsedu
Ing. Gabriela Kimlerová +421 55 720 72 05 gabriela.kimlerova@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Ing. Adriana Vlčková +421 55 720 72 20 adriana.vlckova@ustavnysud.sk
Odbor súdnych a analytických činností
JUDr. Miloslav Babják +421 55 720 72 61 miloslav.babjak@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
JUDr. Zlatica Timková +421 55 720 72 84 zlatica.timkova@ustavnysud.sk
JUDr. Martina Buchová +421 55 720 72 78 martina.buchova@ustavnysud.sk
Odbor ekonomický
Ing. Alena Zeleňáková +421 55 720 72 44 alena.zelenakova@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Ing. Žaneta Pethöová +421 55 720 72 77 zaneta.pethoova@ustavnysud.sk
Odbor hospodárskej správy
Ing. Adrián Kišidaj +421 55 720 72 51 adrian.kisidaj@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Ing. Štefan Bárány +421 55 720 76 24 stefan.barany@ustavnysud.sk
Osobný úrad
Mgr. Zuzana Prextová +421 55 720 72 88 zuzana.prextova@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Bc. Andrea Lazúrová +421 55 720 72 69 andrea.lazurova@ustavnysud.sk
Odbor informačných technológií
Ing. Erik Szilágyi, PhD. +421 55 720 72 73 erik.szilagyi@ustavnysud.sk
počas neprítomnosti zastupuje
Ing. Viktor Forrai +421 55 720 72 66 viktor.forrai@ustavnysud.sk

 

Dátum vytvorenia: 3. 9. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 7. 2023