Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Poštová adresa

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

IČO: 31947000
DIČ: 2020780542

Telefonický kontakt

☎ +421-55-7207211 – spojovateľka

 

Elektronické kontakty

✉ podatelna@ustavnysud.sk – podateľňa Kancelárie Ústavného súdu SR


 

Fax

+421-55-6227629 – súdna agenda Kancelárie Ústavného súdu SR

 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla

webmaster@ustavnysud.sk – Kancelária Ústavného súdu SR

Dátum vytvorenia: 13. 7. 2021
Dátum aktualizácie: 6. 8. 2021