Vstup do online katalógu knižnice (OPAC)

OPAC (Online Public Access Catalog) umožňuje vyhľadávanie kníh, zborníkov a časopisov vo fonde našej knižnice vrátane informácií o dostupnosti fyzických exemplárov vyhľadaného titulu a prístupu k jeho elektronickej verzii v prípade, ak je dokument verejne alebo licenčne prístupný.

Prostredníctvom svojho Konta sa registrovaný čitateľ môže dostať k prehľadu svojich výpožičiek, upomienok, samostatne si predĺžiť výpožičné doby a zarezervovať požadovaný dokument, ktorý je práve vypožičaný.

Práca s online katalógom - MANUÁL

 

Vstup do katalógu publikačnej činnosti sudcov ÚS SR (EPCA)

Katalóg EPCA obsahuje vybrané publikácie a prezentácie sudcov Ústavného súdu SR, najmä monografie, state z kolektívnych monografií, články z časopisov, príspevky z vedeckých zborníkov, zborníkov z konferencií a odborných podujatí.  

Vyhľadávanie v katalógu EPCA a tlač výstupu - MANUÁL

 

Časopisy

Excelovské zoznamy časopisov odoberaných knižnicou od roku 2012 nájdete na  úvodnej stránke online katalógu knižnice (OPAC) alebo priamo v online katalógu.

Po vyhľadaní konkrétneho časopisu v OPAC nájdete v zázname časopisu tieto informácie:

  • - informácie o všetkých ročníkoch (rokoch) konkrétneho časopisu, ktoré máme v knižnici,
  • - informácie o chýbajúcich číslach v rámci konkrétneho ročníka,
  • - informáciu, ktoré čísla z konkrétneho časopisu už došli do knižnice v aktuálnom roku,
  • - u väčšiny českých a slovenských právnických časopisov aj obálku nového čísla a prehľad jeho obsahu,
  • - v prípade, ak na stránke vydavateľa časopisu existuje verejný prístup do digitálneho archívu časopisu (k prehľadu obsahov, anotáciám článkov alebo i plným textom), záznam časopisu obsahuje URL adresu archívu

Vyhľadanie informácií o časopise v online katalógu - MANUÁL

Dátum vytvorenia: 16. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 8. 3. 2019