Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
organizuje
dňa 27. septembra 2018 (štvrtok)
„Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky“

 

Obe súťaže sú určené pre žiakov základných škôl ako aj študentov gymnázií a stredných škôl.

Bližšie informácie o podmienkach súťaže sú uvedené nižšie:

 

 

Literárna súťaž

 Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

na tému:

 

„Spravodlivosť a právo“

 

 1. 1. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl ako aj pre študentov gymnázií  a stredných škôl.
 2. 2. Rozsah: 2 normostrany resp. 7 000 znakov vrátane medzier.
 3. 3. Text musí byť označený menom a priezviskom autora/autorky a adresou školy.
 4. 4. Súťažné práce je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu (Mäsiarska 59, Košice) najneskôr do  14. septembra 2018 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice resp. poslať na e-mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk
 5. 5. Obálku/predmet správy označte, prosím, heslom: Literárna súťaž.
 6. 6. Práce budú vyhodnotené a prezentované v rámci ,,Dňa otvorených dverí“ 27. septembra 2018 v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 7. 7. Tri najlepšie slohové práce v 2 kategóriách: základné školy, gymnáziá a stredné školy budú odmenené vecnými darmi a publikované na www.ustavnysud.sk
 

Výtvarná súťaž

 Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

na tému:

 

„Labyrint zákonov“

 

 1. 1. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií  a stredných škôl v Košiciach.
 2. 2. Formát: výkres A3.
 3. 3. Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika.
 4. 4. Na zadnú stranu výkresu je potrebné uviesť:  meno a priezvisko autora, vek autora a adresu školy.
 5. 5. Súťažné práce je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu (Mäsiarska 59, Košice) najneskôr do  14. septembra 2018 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice.
 6. 6. Obálku označte, prosím, heslom: Výtvarná súťaž.
 7. 7. Práce budú vyhodnotené a vystavené v rámci ,,Dňa otvorených dverí“ 27. septembra 2018 v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 8. 8. Tri najlepšie práce v 2 kategóriách: základné školy, gymnáziá a stredné školy budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na www.ustavnysud.sk

 

S ďalšími otázkami sa  neváhajte  obrátiť  telefonicky na tel. č. 055/7207295 resp. 0918 827 344 alebo písomne na e-mailovú adresu info@ustavnysud.sk alebo hovorca@ustavnysud.sk

Dátum vytvorenia: 2. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 2. 5. 2018