Ústavný súd Slovenskej republiky

 

Budova ÚS SR

 

"Ústavný súd ako nositeľ ochrany ústavnosti významne ovplyvňuje kvalitu právneho poriadku, svojimi konkrétnymi rozhodnutiami zasahuje do formovania a naplňovania základných atribútov právneho štátu, v nevyhnutnej miere tým ovplyvňuje politický a ekonomický systém a tým plní svoj jediný cieľ zakotvený v ústave - byť nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti."

"Základnou úlohou ústavného súdu je efektívna garancia dodržiavania vopred stanovených ústavných pravidiel, pričom práve prostredníctvom ústavného súdu vlastne dochádza v Slovenskej republike k uvádzaniu zásady ústavnosti do praxe."

                                                                                                           Ivetta Macejková
                                                                              predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

"Ústavný súd sa stal pevným pilierom ochrany ústavnosti vďaka rozvážnej tvorbe základnej judikatúry, zdržanlivosti, pokoja pri hľadaní optimálnych prístupov k ochrane základných práv a slobôd a ústavnosti v tom najširšom zmysle slova."

                                                                                                                 Ján Mazák
                                                                                 predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
                                                                                   od 22. januára 2000 do 30. septembra 2006

"Výsostným poslaním ústavného súdu je ochrana prirodzených práv a slobôd človeka, občana demokratického právneho štátu, a to bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, náboženstvo, svetový názor, rasu, sociálny pôvod a postavenie."

                                                                                                                   Milan Čič
                                                                                   predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
                                                                                        od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

Dátum vytvorenia: 21. 9. 2015
Dátum aktualizácie: 8. 3. 2019