Ústavný súd Slovenskej republiky

 

Budova ÚS SR

 

"Ústavný súd ako nositeľ ochrany ústavnosti významne ovplyvňuje kvalitu právneho poriadku, svojimi konkrétnymi rozhodnutiami zasahuje do formovania a naplňovania základných atribútov právneho štátu, v nevyhnutnej miere tým ovplyvňuje politický a ekonomický systém a tým plní svoj jediný cieľ zakotvený v ústave - byť nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti."

"Základnou úlohou ústavného súdu je efektívna garancia dodržiavania vopred stanovených ústavných pravidiel, pričom práve prostredníctvom ústavného súdu vlastne dochádza v Slovenskej republike k uvádzaniu zásady ústavnosti do praxe."

Ivetta Macejková
predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

"Ústavný súd sa stal pevným pilierom ochrany ústavnosti vďaka rozvážnej tvorbe základnej judikatúry, zdržanlivosti, pokoja pri hľadaní optimálnych prístupov k ochrane základných práv a slobôd a ústavnosti v tom najširšom zmysle slova."

Ján Mazák
predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
od 22. januára 2000 do 30. septembra 2006

"Výsostným poslaním ústavného súdu je ochrana prirodzených práv a slobôd človeka, občana demokratického právneho štátu, a to bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, náboženstvo, svetový názor, rasu, sociálny pôvod a postavenie."

Milan Čič
predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

Dátum vytvorenia: 21. 9. 2015
Dátum aktualizácie: 24. 6. 2020