Ostatné kontakty

 

Telefonický kontakt

☎ +421-55-7207211 – spojovateľka Ústavného súdu SR

 

Médiá

✉ hovorca@ustavnysud.sk – hovorkyňa Ústavného súdu SR

 

Žiadosti o nahliadnutie do spisu

Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné zasielať:

E-mailom na adresu: ✉ podatelna@ustavnysud.sk, alebo elektronicky prostredníctvom elektronického formulára: Pozri: Elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Informácie o stave konania

Žiadosti o informáciu o stave konania je potrebné zasielať:

E-mailom na adresu: ✉ info@ustavnysud.sk, alebo ✉ podatelna@ustavnysud.sk, alebo elektronicky prostredníctvom elektronického formulára: Pozri: Elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Upozornenie:
Ústavný súd Slovenskej republiky si Vám dovoľuje oznámiť, že informácie o stave konania neposkytuje telefonicky. Vašu žiadosť nám pošlite elektronicky na e-mailovú adresu info@ustavnysud.sk, alebo poštou na našu poštovú adresu.
Dátum vytvorenia: 30. 6. 2021
Dátum aktualizácie: 6. 8. 2021