Kontakty pre podania v listinnej podobe                  

Poštová adresa

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65  Košice

Podateľňa na ul. Mäsiarska 59, Košice

Úradné hodiny podateľne:                                                                                         

Pondelok

7.30 h - 12.00 h

13.00 h - 15.00 h

Utorok

7.30 h - 12.00 h

13.00 h - 15.00 h

Streda

7.30 h - 12.00 h

13.00 h - 16.00 h

Štvrtok

7.30 h - 12.00 h

13.00 h - 15.00 h

Piatok

7.30 h - 12.00 h

 

 

Kontakty podateľne:

+421-55-7207211 

Podateľňa na Župnom námestí 12, Bratislava

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Referát detašovaného pracoviska Bratislava

Župné námestie 12

811 03 Bratislava

 

Úradné hodiny podateľne:

Utorok

9.00 h - 11.00 h

Streda

14.00 h - 16.00 h

 

 

 

 

Kontakty detašovaného pracoviska:

+421-2-59724501

+421-917-877393


Upozornenie:
V podateľni detašovaného pracoviska je limitované množstvo podaní na max. 9 podaní od jedného navrhovateľa v jeden úradný deň. Hromadné podania (10 a viac podaní) od jedného navrhovateľa je možné podávať len v hlavnej podateľni v Košiciach.

Pozri: Ako podať návrh na začatie konania v listinnej podobe

Pozri: Sprievodca konaním na Ústavnom súde Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 30. 6. 2021
Dátum aktualizácie: 6. 8. 2021