Povinne zverejňované rozhodnutia

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z.
o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky,
o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení neskorších predpisov

§ 36a

Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí Ústavného súdu

Z dôvodu prechodu na nový informačný systém sú všetky rozhodnutia vydané od 1. marca 2015 dostupne v časti "Vyhľadávanie rozhodnutí".
Dátum vytvorenia: 23. 7. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 1. 2016