Vyhlásenia, stanoviská a vyjadrenia
predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky
k aktuálnym témam

Dátum vytvorenia: 12. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 22. 12. 2015