VÝBER Z OBSAHU PERIODICKEJ TLAČE DORUČENEJ ÚSTAVNÉMU SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výber z obsahu tlače je vytváraný z periodickej odbornej právnickej literatúry doručenej ústavnému súdu vo vybranom období.

Jeho cieľom je poukazovať na zaujímavé publikované príspevky súvisiace najmä s ústavným právom, a tým uľahčovať orientáciu vo veľkom množstve tlače tohto typu.

 

Dátum vytvorenia: 5. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 5. 4. 2017