15. výročie vzniku Ústavného súdu
Slovenskej republiky

 

Pri príležitosti 15. výročia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa v spolupráci s Benátskou komisiou uskutočnil 3. apríla 2008 v Košiciach medzinárodný vedecký seminár na tému "Ústavné súdnictvo v krajinách V4".

Na pozvanie Ústavného súdu Slovenskej republiky sa saminára zúčastnili predstavitelia ústavných súdov Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, Slovenskej republiky, tajomník Benátskej komisie Rady Euróspy ako aj súčasní a bývalí sudcovia a poradcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

V úodnej časti vystúpila predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková s príspevkom o postavení Ústavného súdu Slovenskej republiky ako nezávislého súdneho orgánu ovhrany ústavnosti, tajomník Benátskej komisie Gianni Buquicchio, ktorý priblížil spoluprácu ústavných súdov s Benátskou komisiou a predseda Ústavného súdu Českej republiky, ktorý ponúkol niekoľko poznámok k úlohe českého ústavného súdnictvo pri ochrane ústavou zaručených práv a slobôd.

V druhej časti seminára predniesli svoje príspevky podpredseda Ústavného súdu Maďarska Péter Paczolay, ktorý sa venoval úlohe ústavných súdov v procese právnej premeny a načrtol ich predchádzajúce a súčasné výzvy, sudca Ústavného súdu Poľskej republiky Marian Grzybowski, ktorý hovoril o vybraných ústavných princípoch v rozhodovacej praxi poľského ústavného súdu a prvý predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Čič, ktorý sa zameral na úlohu a postavenie ústavného súdu ako vrcholného orgánu ochrany ústavnosti, ľudských práv a slobôd.

Vyvrcholením osláv bolo slávnostné stretnutie v košickom Štátnom divadle za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej.

Zúčastnili sa na ňom aj predseda Európskeho súdu pre ľudské práva Jean-Paul Costa, tajomník Benátskej komisie Gianni Buquicchio, podpredseda vlády Dušan Čaplovič, prvý predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky a dnes vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Milan Čič, predstavitelia ústavných súdov krajín Višehradskej štvorky, poprední ústavní činitelia, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, zástupcovia akademickej obce a kultúrnej obce ako aj bývalí a súčasní sudcovia a poradcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Súčasťou osláv 15-ročnej existencie Ústavného súdu Slovenskej republiky bola aj inaugurácia poštovej známky, ktorú pri tejto príležitosti vydala Slovenská pošta. Na známke je umelecky stvárnený motív rímskej bohyne - Justície - zaužívaného symbolu spravodlivosti väčšiny súdnych dvorov Európy už od renesancie. Spolu s autorom výtvarného návrhu Štefanom Kubovičom a generálnym riaditeľom a. s. Slovenská pošta Liborom Chrástom ju spoločne do života uviedli predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky a predseda Európskeho súdu pre ľudské práva.

Záver slávnostného zhromaždenia patril predstaveniu Barbier zo Sevilly od Gioacchina Rossiniho v podaní operného súboru Štátneho divadla v Košiciach.

Dátum vytvorenia: 14. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 14. 5. 2018