PROGRAM
Medzinárodná vedecká konferencia
„Ústavné súdnictvo – výzvy a perspektívy“

Košice
Double Tree by Hilton
11. apríl 2018

8:30 – 9:30

registrácia účastníkov

9:30 – 9:35

Otvorenie konferencie

(Martina Ferencová, riaditeľka odboru tlačového a informačného)

9:35 – 11:30

BLOK 1

 

K niektorým otázkam ústavného súdnictva v Slovenskej republike

(Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky)

 

Príspevok

(Gianni Buquicchio, predseda Benátskej komisie)

 

Ústavní soudnictví – výzvy a perspektivy

(Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky)

 

Univerzálne ľudské práva a národná identita

(Tamás Sulyok, predseda Ústavného súdu Maďarska)

 

Úloha a význam judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva pri interpretácii ústavných ustanovení

(Stanislav Shevchuk, predseda Ústavného súdu Ukrajiny)

 

Diskusia

11:00 – 11:30

Prestávka na kávu

11:30 – 13:00

BLOK 2

 

Ústavné a právne stanovisko Ústavného súdu Čiernej Hory

(Dragoljub Drašković, predseda Ústavného súdu Čiernej Hory)

 

Výzvy a perspektívy Ústavného súdu Macedónskej republiky

(Nikola Ivanovski, predseda Ústavného súdu Macedónska)

 

Ústavné súdnictvo – výzvy a perspektívy

(Wolfgang Brandstetter, sudca Ústavného súdu Rakúska)

 

Aplikácia právneho konceptu „individuálneho práva na zákon“ v ústavnom práve

(Gadis Gadzhiev, sudca Ústavného súdu Ruska)

 

Ústavné sťažnosti v Srbsku – problém priveľkého počtu

(Jovan Ćirić, sudca Ústavného súdu Srbska)

 

Chorvátsky ústavný súd vo vzťahu k Štrasburgu a Luxemburgu

(Andrej Abramović, sudca Ústavného súdu Chorvátska)

 

Diskusia

13:00 – 14:30

Obed

14:30 – 16:00

BLOK 3

 

Aplikácia Charty základných práv Európskej únie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky

(Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky)

 

Štvrťstoročie míľnikov v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

(Ľudmila Gajdošíková, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky)

 

Kompetencie Ústavného súdu Slovenskej republiky a možnosti ich zúženia

(Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky)

 

Z perspektívy zodpovednosti za výber sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je rozdiel medzi Národnou radou Slovenskej republiky a prezidentom Slovenskej republiky vecou odlišnosti v stupni, nie druhu

(Daniel Šváby, sudca Súdneho dvora Európskej únie, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky)

 

Aktívne občianstvo Európskej únie

(Koen Lenaerts, predseda Súdneho dvora Európskej únie)

 

Diskusia

Dátum vytvorenia: 10. 4. 2018
Dátum aktualizácie: 14. 5. 2018