Vyhodnotenie súťaží

 

Rok 2022

Súťaž pre základné a stredné školy

Rok 2022

Literárna súťaž na tému
„Právo a spravodlivosť –
predpoklady fungujúcej spoločnosti“

Výtvarná súťaž na tému
„Sen o spravodlivosti“

1. miesto:

Alexandra S.

Ema D.

zobraziť

zobraziť

Laura K.

zobraziť

2. miesto:

Gréta H.

zobraziť

Anna P.

zobraziť

3. miesto:

Sofia Č.

zobraziť

Soňa S.

zobraziť

cena za kreativitu

Rebeka P.

zobraziť

Michaela H.

zobraziť

Súťaž pre vysoké školy

Rok 2022

Literárna súťaž na tému
„Ústava – základný zákon štátu“

1. miesto:

Lenka J.

Šimon Š.

zobraziť

zobraziť

2. miesto:

Dominika K.

zobraziť

3. miesto:

Dávid Ž.

zobraziť

 

Rok 2021

Rok 2021 Literárna súťaž na tému
„Spravodlivosť – mýtus alebo realita?“
Výtvarná súťaž na tému
„Sila spravodlivosti“
1. miesto: Katarína G. zobraziť Rebeka F. zobraziť
2. miesto: Katarína C. zobraziť Anna T. zobraziť
3. miesto: Ema H. zobraziť Tomáš T. zobraziť
cena za kreativitu Michaela M. zobraziť Kristína Ľ. zobraziť

 

Rok 2020

Rok 2020

Literárna súťaž na tému „Právo a spravodlivosť sú pre všetkých“

Výtvarná súťaž na tému „Právo – umenie dobrého a spravodlivého“

1. miesto:

Ema D.

zobraziť

Natália B.

zobraziť

2. miesto:

Daša I.

zobraziť

Simona G.

Romuald G.

zobraziť

zobraziť

3. miesto:

Tomáš Ü.

zobraziť

Lukáš L.

zobraziť

 

Program DOD ÚS SR 2020: videoprehliadka, film

 

Rok 2019

Rok 2019 Literárna súťaž na tému
„Keby som bol sudcom ústavného súdu...“
Výtvarná súťaž na tému
„Na váhach spravodlivosti“
1. miesto: Richard V. zobraziť Bernadeta T. zobraziť
2. miesto: Slávka J. zobraziť Samuel Š. zobraziť
3. miesto: Natália H. zobraziť Sergej K.
Anna Sofia K.
zobraziť
zobraziť

 

Rok 2018

Rok 2018 Literárna súťaž na tému
„Spravodlivosť a právo“
Výtvarná súťaž na tému
„Labyrint zákonov“
1. miesto: Adam K. zobraziť Samuel Š. zobraziť
2. miesto: Lenka D. zobraziť Tomáš B. zobraziť
3. miesto: Hana H. zobraziť Andrea M. zobraziť

 

Rok 2017

Rok 2017 Literárna súťaž na tému
„Spravodlivosť v paragrafoch“
Výtvarná súťaž na tému
„V zrkadle paragrafov“
1. miesto: Lenka D. zobraziť zobraziť
2. miesto: Katarína N. zobraziť zobraziť
3. miesto: Kristián Martin B. zobraziť zobraziť

 

Rok 2016

Rok 2016 Literárna súťaž na tému
„Spravodlivosť, ako ju vidím ja“
1. miesto Monika M. zobraziť
2. miesto Sára Mária T. zobraziť
3. miesto Natália K. zobraziť

 

Výherné práce sú uverejnené v podobe, v ktorej boli doručené Kancelárií Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 31. 3. 2020
Dátum aktualizácie: 29. 3. 2023