Vyhodnotenie súťaží

Rok 2022

Literárna súťaž na tému
„Právo a spravodlivosť – predpoklady fungujúcej spoločnosti“

Výtvarná súťaž na tému
„Sen o spravodlivosti“

1. miesto:

Alexandra S.

Ema D.

zobraziť

zobraziť

Laura K.

zobraziť

2. miesto:

Gréta H.

zobraziť

Anna P.

zobraziť

3. miesto:

Sofia Č.

zobraziť

Soňa S.

zobraziť

cena za kreativitu

Rebeka P.

zobraziť

Michaela H.

zobraziť

 
 

Výherné práce sú uverejnené v podobe, v ktorej boli doručené Ústavnému súdu Slovenskej republiky.

Súťaže sú organizované s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: www.europa.sk

a Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) https://www.coe.int/en/web/cepej

 

Ďalšie vybrané diela výtvarnej súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vytvorenia: 31. 3. 2022
Dátum aktualizácie: 29. 9. 2022