Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

č. 1/2020

Etický kódex Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

V súlade s čl. 5 bodom 5.3 písm. d) Organizačného poriadku Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme a vyhláškou Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z. z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca vydala Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky s účinnosťou dňom 01. mája 2020 Etický kódex Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.  

Etický kódex Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky nájdete tu.

Etický kódex štátneho zamestnanca (v skratke) nájdete tu.

 

Dátum vytvorenia: 9. 9. 2021
Dátum aktualizácie: 9. 9. 2021