Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období


Funkčné obdobie:

Funkčné obdobie 1993 - 2000

Milan Čič
Akademik Slovenskej akadémie vied
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
Štefan Ogurčák
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000
Sudca Ústavného súdu SR
Od: 22. januára 2000
Do: 21. januára 2007
VIAC >>
Július Černák
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
Anna Danielčáková
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
Ľubomír Dobrík
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 1. marca 1997
Do: 29. februára 2016

VIAC >>
Ján Drgonec
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
Ján Klučka
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 21. januára 1993
Do: 30. apríla 2004

VIAC >>
Viera Mrázová
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
Richard Rapant
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
Miloš Seemann
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 28. februára 1997

VIAC >>
Tibor Šafárik
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>

Funkčné obdobie 2000 - 2007

Ján Mazák
Sudca a predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 2000
Do: 30. septembra 2006

VIAC >>
Eduard Bárány
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 20. januára 2000
Do: 21. januára 2007


VIAC >>
Ján Auxt
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014


VIAC >>
Juraj Babjak
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 20. januára 2000
Do: 21. januára 2007


VIAC >>
Alexander Bröstl
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
 
Od: 20. januára 2000
Do: 21. januára 2007

VIAC >>
Ľubomír Dobrík
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 1. marca 1997
Do: 29. februára 2016

VIAC >>
Ľudmila Gajdošíková
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22.januára 2000
Do: 21. januára 2007
Sudkyňa Ústavného súdu SR
od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
VIAC >>
Juraj Horváth
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014

VIAC >>
Ján Klučka
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 21. januára 1993
Do: 30. apríla 2004

VIAC >>
Ján Luby
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014

VIAC >>
Lajos Mészáros
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22. januára 2000
Do: 21. januára 2007
Sudca Ústavného súdu SR
Od: 16. februára 2007
Do: 16. februára 2019
VIAC >>
Štefan Ogurčák
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000
Sudca Ústavného súdu SR
Od: 22. januára 2000
Do: 21. januára 2007
VIAC >>
Daniel Šváby
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 2000
Do: 30. apríla 2004

VIAC >>

Funkčné obdobie 2007 - 2019

Ivetta Macejková
Sudkyňa a predsedníčka
Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
 

VIAC >>

Milan Ľalík
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
 

VIAC >>

Ján Auxt
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014


VIAC >>

Jana Baricová
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 10. júla 2014
 


VIAC >>

Peter Brňák
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>

Ľubomír Dobrík
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 1. marca 1997
Do: 29. februára 2016

VIAC >>

Miroslav Duriš
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 14. decembra 2017
 


VIAC >>

Ľudmila Gajdošíková
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
od: 22.januára 2000
do: 21. januára 2007
Sudkyňa Ústavného súdu SR
od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
VIAC >>
Juraj Horváth
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014

VIAC >>
Sergej Kohut
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>

Jana Laššáková
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 14. decembra 2017
do: 30. september 2023


VIAC >>

Ján Luby
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014

VIAC >>

Mojmír Mamojka
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

od: 14. decembra 2017
do: 31. mája 2020

VIAC >>

Lajos Mészáros
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
od: 22. januára 2000
do: 21. januára 2007
Sudca Ústavného súdu SR
od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
VIAC >>
Marianna Mochnáčová
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>

Ladislav Orosz
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>

Rudolf Tkáčik
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>


Funkčné obdobie 2019 - 2031

Jana Laššáková
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 14. decembra 2017
do: 30. september 2023


VIAC >>

Mojmír Mamojka
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

od: 14. decembra 2017
do: 31. mája 2020

VIAC >>

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 4. 12. 2023