poznámka: Všetky uvedené sumy sú vrátane DPH.
Dátum vytvorenia: 1. 12. 2020
Dátum aktualizácie: 1. 12. 2020