Úradné hodiny Detašovaného pracoviska v Bratislave

 

So súhlasom vedenia Kancelárie Ústavného súdu v Košiciach oznamujeme, že z prevádzkových dôvodov bude Detašované pracovisko v Bratislave v dňoch 21. 2. – 22. 2. 2023 zatvorené.

Návrhy a sťažnosti možno podať elektronicky a tiež formou mailu na podatelna@ustavnysud.sk, resp. prostredníctvom pošty priamo na sídlo Ústavného súdu  SR, ul. Hlavná 110, 042 65 Košice.

 

 

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 20. 2. 2023