Ponúkané pracovné miesta

Pracovné miesto podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do  Odkaz

štátny radca - dočasná štátna služba (vonkajšie výberové konanie)

08.09.2020 27.09.2020 zobraziť

štátny radca - dočasná štátna služba (vonkajšie výberové konanie)

18.09.2020 02.10.2020 zobraziť
       

Iné:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz
absolventská prax 08.12. 2016 priebežne zobraziť

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 9. 2020