Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

č. 6/2019
o vnútornom systéme preverovania oznámení
fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti Kancelárie Ústavného súdu
Slovenskej republiky

 

Vedúci kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v súlade s čl. 5 bodom 5.3 písm. d) Organizačného poriadku Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky vydal túto smernicu o vnútornom systéme preverovania oznámení fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti kancelárie ústavného súdu. Bližšie informácie najdete tu.

Dátum vytvorenia: 3. 10. 2019
Dátum aktualizácie: 10. 5. 2021