Ročenka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky vydáva od roku 2019 všetky relevantné informácie o rozhodovacej i organizačnej činnosti ústavného súdu počas IV. funkčného obdobia, ako aj informácie o Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky v podobe Ročenky.

Dátum vytvorenia: 15. 1. 2021
Dátum aktualizácie: 10. 8. 2023