Vyhlásenie politiky bezpečnosti informačných systémov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Cieľom systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany aktív spadajúcich pod pôsobnosť ISMS v súlade s požiadavkami a potrebami Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, aby sa zabránilo narušeniu dôvernosti, dostupnosti  integrity vlastných aktív Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktív tretích strán, s ktorými prichádza Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky do styku.

Dátum vytvorenia: 27. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 8. 9. 2020