Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky

Zbierka nálezov a uznesení, obrázok .jpgPovinnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky vydávať Zbierku nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka nálezov a uznesení“) je zakotvená v príslušných ustanoveniach (§ 31) Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Zbierku nálezov a uznesení možno považovať za jeden z významných zdrojov slúžiacich pre oboznamovanie sa s rozhodnutiami ústavného súdu. Je venovaná nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.

V Zbierke nálezov a uznesení sa nezverejňujú rozhodnutia v plnom rozsahu. Uverejňuje sa výrok a podstatný obsah odôvodnenia. Mená osôb a miestne názvy sa uverejňujú v Zbierke nálezov skratkami, a to ich počiatočnými písmenami (§ 31 ods. 4 Spravovacieho a rokovacieho poriadku). Všetky rozhodnutia, ktorých podstatné časti sú zverejnené v Zbierke nálezov a uznesení, sú taktiež zverejnené na webovej stránke v časti vyhľadávanie rozhodnutí v úplnej podobe.

Zbierka nálezov a uznesení sa vydáva knižne a je voľne v predaji vo vybraných kníhkupectvách. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že ústavný súd  nie je oprávnený zabezpečovať jej predaj priamo.  Ústavný súd však bezplatne zverejňuje elektronickú verziu všetkých Zbierok nálezov a uznesení, ktorá je verejnosti prístupná neobmedze.

Vyhľadávanie v Zbierke nálezov a uznesení je dostupné na tomto odkaze:

Vyhľadávanie v Zbierke nálezov a uznesení

Dátum vytvorenia: 6. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 7. 9. 2021