Ivan Fiačan

JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu a predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 17. apríla 2019.

Ľuboš Szigeti

JUDr. Ľuboš Szigeti
podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 17. apríla 2019.

Jana Baricová

JUDr. Jana Baricová
sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
od 1. marca 2019 do 17. apríla 2019 vykonávala úlohy predsedníčky​ ​Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 10. júla 2014.

Jana Laššáková

JUDr. Jana Laššáková
sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 14. decembra 2017.

Miroslav Duriš

JUDr. Miroslav Duriš, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 14. decembra 2017.

Peter Molnár

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 17. apríla 2019.

Libor Duľa

JUDr. Libor Duľa
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 10. októbra 2019.

Peter Straka

JUDr. Peter Straka
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol menovaný 10. októbra 2019.

Ladislav Duditš

JUDr. Ladislav Duditš
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 10. októbra 2019.

Rastislav Kaššák

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 10. októbra 2019.

Martin Vernarský

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 10. októbra 2019.

Miloš Maďar

JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 10. októbra 2019.

Robert Šorl

JUDr. Robert Šorl, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 30. septembra 2020.

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2021