Medzinárodná vedecká konferencia

"ústavné dni"

 

Tradícia organizovania ústavných dní bola založená pri príležitosti dvadsiateho výročia Ústavy Slovenskej republiky v roku 2012, odkedy sa medzinárodná vedecká konferencia organizuje každoročne v septembri  v sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavné dni sa uskutočňujú pod záštitou predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, a dekanky Právnickej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriely Dobrovičovej.

Cieľom organizátorov medzinárodnej vedeckej konferencie je pravidelne vytvárať priestor pre interesujúce osoby pôsobiace v ústavno-politickej praxi a ústavnej teórii, či iných spoločenských vedách, v rámci ktorého by sa mohli diskutovať  o aktuálnom ústavnoprávnom vývoji  a reagovať na aktuálne ústavnoprávne problémy z hľadiska právnej teórie, ako aj aplikačnej praxe vrátane rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj zahraničných ústavných súdov, príp. medzinárodných súdnych orgánov. Úspešné napĺňanie tohto cieľa demonštruje každoročná bohatá účasť odborníkov z právnej praxe a zástupcov akademickej obce, a to nie len zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska a Maďarska. Pravidelnými účastníkmi konferencie sú predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský, emeritný podpredseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Holländer, zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková, český právnik a profesor na Právnickej fakulte Karlovej univerzity Aleš Gerloch, emeritný podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky a vedúci oddelenia Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied Eduard Bárány.

V roku 2020 sa uskutočnia v poradí už IX. ústavné dni.

                                             

Dátum vytvorenia: 16. 3. 2018
Dátum aktualizácie: 17. 6. 2020