VI. ústavné dni

V Košiciach sa v dňoch 26. a 27. septembra 2017 uskutoční VI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom: 25. rokov Ústavy Slovenskej republiky – Ústavné dni.

Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na  aktuálne otázky týkajúce sa Ústavy Slovenskej republiky ako základného zákona štátu a jej premien počas 25-ročnej existencie.

Prezentácie a diskusie budú prebiehať v troch tematických blokoch:

  1. 1. Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon Slovenskej republiky,
  2. 2. Ústava Slovenskej republiky a jej premeny v čase,
  3. 3. Ústava Slovenskej republiky ako objekt ústavno-právneho výskumu.

Podrobný program konferencie.

Záštitu nad podujatím prebrala predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetta Macejková, PhD. LL.M. a dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

Dátum vytvorenia: 29. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 25. 9. 2017