Ústavný súd Slovenskej republiky je od 1. januára 2012 povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o dočasnom opatrení a odložení vykonateľnosti napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu. Ústavný súd Slovenskej republiky zverejnil aj vybrané rozhodnutia z obdobia pred 1. januárom 2012 (rozumej od roku 1993 do 31.12.2011). Ak sa Vám rozhodnutie z obdobia pred 1. januárom 2012 (rozumej od roku 1993 do 31.12.2011) nepodarilo vyhľadať, adresujte svoju požiadavku e-mailom na adresu info@concourt.sk.

Dátum vytvorenia: 18. 2. 2016
Dátum aktualizácie: 29. 7. 2016