Ústavný súd Slovenskej republiky je od 1. januára 2012 povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o dočasnom opatrení a odložení vykonateľnosti napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu. Ústavný súd Slovenskej republiky zverejnil aj vybrané rozhodnutia z obdobia pred 1. januárom 2012 (rozumej od roku 1993 do 31.12.2011). Ak sa Vám rozhodnutie z obdobia pred 1. januárom 2012 (rozumej od roku 1993 do 31.12.2011) nepodarilo vyhľadať, adresujte svoju požiadavku e-mailom na adresu info@ustavnysud.sk.

 

V prípade vyhľadávania rozhodnutia podľa spisovej značky je potrebné zadávať ju v tvare napr.:

I. ÚS 1/2010,
II. ÚS 223/2014,
III. ÚS 16/03,
IV. ÚS 24/2013,
PL. ÚS 8/2014,
PLz. ÚS 1/2012,
PLs. ÚS 12/2010.

Dátum vytvorenia: 18. 2. 2016
Dátum aktualizácie: 8. 12. 2017