V prípade vyhľadávania rozhodnutia podľa spisovej značky je potrebné zadávať ju v tvare napr.:

I. ÚS 258/2017
II. ÚS 260/09
III. ÚS 115/2013
PL. ÚS 110/2011
PLz. ÚS 1/2016
PLs. ÚS 11/2017

Dátum vytvorenia: 13. 7. 2017
Dátum aktualizácie: 13. 7. 2017