Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla

Webové sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky ako celok spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.
Výnimkou sú stránky zobrazujúce text rozhodnutia a výsledky hľadania v rozhodnutiach, ktoré sú generované dynamicky z databázy.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky - webmaster zavináč ustavnysud.sk

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 8. 9. 2020