Vyhodnotenie súťaží

 

Rok 2020

Rok 2020

Literárna súťaž na tému „Právo a spravodlivosť sú pre všetkých“

Výtvarná súťaž na tému „Právo – umenie dobrého a spravodlivého“

1. miesto:

Ema D.

zobraziť

Natália B.

zobraziť

2. miesto:

Daša I.

zobraziť

Simona G.

Romuald G.

zobraziť

zobraziť

3. miesto:

Tomáš Ü.

zobraziť

Lukáš L.

zobraziť

 

Výherné práce sú uverejnené v podobe, v ktorej boli doručené Ústavnému súdu Slovenskej republiky.

 

Súťaže sú organizované s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: www.europa.sk

a Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) https://www.coe.int/en/web/cepej

 

Dátum vytvorenia: 23. 9. 2020
Dátum aktualizácie: 23. 9. 2020