Vyhodnotenie súťaží DOD 2023

 

Súťaž pre vysoké školy

Rok 2023

Literárna súťaž na tému
„Význam a úloha ústavného súdu
počas 30 rokov jeho fungovania“

1. miesto:

Matúš H.

zobraziť

2. miesto:

Dominika K.

zobraziť

3. miesto:

Dominik W.

zobraziť

 

Súťaž pre základné a stredné školy

Rok 2023

Literárna súťaž na tému
„Recept na spravodlivejší svet“

Výtvarná súťaž na tému
„Farby spravodlivosti“

1. miesto:

Dáša P.

zobraziť

Alžbeta L.

zobraziť

2. miesto:

Ema J.

Lara B.

zobraziť

zobraziť

Eva G.

zobraziť

3. miesto:

Viktória J.

zobraziť

Elena K.

zobraziť

cena za kreativitu

Tatiana V.

zobraziť

Juraj J.

Ladislav K.

zobraziť

 

Vybrané výtvarné diela

Dátum vytvorenia: 27. 9. 2023
Dátum aktualizácie: 28. 11. 2023