Späť

Za I. polrok 2013 bolo Ústavnému súdu SR doručených 16 000 sťažností fyzických a právnických osôb

Popis tlačovej správy: Najrozsiahlejšiu agendu aj v I. polroku 2013 predstavovalo konanie o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb najmä vo vzťahu k všeobecným súdom podľa čl. 127 ústavy (tlačová informácia 69/2013):
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 09. 09. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015