Nechajte sa previesť Ústavným súdom Slovenskej republiky vďaka videoprehliadke

Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vstúpte s nami do priestorov, ktoré verejnosti nie sú bežne dostupné – poďte sa s nami prejsť

Prejsť na videoprehliadku

Čo by bolo, keby ústavy, ústavného súdu a spravodlivosti nebolo

Deti a mladí ľudia majú na všetko svoj vlastný názor – pozrite si vyjadrenia Vašich rovesníkov

Pozrieť film

Vyberte si video, ktoré vás zaujíma

Pojednávacia miestnosť

Nachádzame sa v pojednávacej miestnosti, ktorá je architektonicky najmladšou miestnosťou v rámci objektov ústavného súdu. Dominantou pojednávacej miestnosti je stôl so stoličkami pre sudcov ústavného súdu. Tu sudcovia ústavného súdu vykonávajú svoju rozhodovaciu činnosť počas verejných ústnych pojednávaní. Stenu od vstupu vpravo zdobia vitráže znázorňujúce sv. Michala Archanjela, bohyňu Justíciu a priečelie budovy, v ktorej sídli Ústavný súd Slovenskej republiky. Vitráže sú vytvorené špeciálnou technikou na temperovanom skle. Ich autorkou je Zuzana Bobrovská. Obraz vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda od vstupu vľavo je odkazom na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo spomenuté v Preambule Ústavy Slovenskej republiky. Vznik Ústavného súdu Slovenskej republiky nadväzuje na schválenie Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra 1992, ktorá zakotvila Ústavný súd Slovenskej republiky ako nositeľa ochrany ústavnosti v Slovenskej republike. Ústava v článkoch 124 až 140 vymedzila inštitúciu ústavného súdu, jeho právomoc, rozdelenie pôsobnosti medzi plénom a senátmi ústavného súdu, ako i základy organizácie ústavného súdu a postavenia jeho sudcov. Ústavný súd Slovenskej republiky sa aktuálne riadi predovšetkým zákonom č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ústavný súd Slovenskej republiky má 19 právomocí, rozhoduje napr.: - v konaní o súlade právnych predpisov, - v konaní o súlade medzinárodných zmlúv, - v konaní o výklade ústavy alebo ústavných zákonov, - v konaní o ústavnej sťažnosti, - v konaní vo volebných veciach, - v konaní o preskúmaní rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia, - v konaní o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti, atď. Úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ústavného súdu plní podľa zákona o ústavnom súde Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Create date: 14.6.2023 Last modified: 14.6.2023