A. Elektronické aukcie

Dátum vykonania Predmet Úspešný uchádzač
29. 12. 2010 Kancelársky papier KRPA Slovakia spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča

Vypracované dňa: 31. 12. 2010

B. Uskutočnené verejné obstarávania

(okrem zákazok s nízkymi hodnotami)

Dátum Spr Predmet Úspešný uchádzač Metóda Hodnota v EUR s DPH
18. 8. 2010 323/2010 Rekonštrukcia budovy Inžinierske stavby a. s., Priemyselná 7, Košice podlimitná 2 404 360,82
26. 10. 2010 570/2009 Vypracovanie projektovej dokumentácie LYNX, s.r.o., Gavlovičova 9, Košice podprahová 68 972,40

Vypracované dňa: 31. 12. 2010

Create date: 22.6.2023 Last modified: 31.8.2023