Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.

Zadávanie zákazok

podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

(účinnosť od 1. 7. 2013)

P. č. Dátum zadávania zákazky Predmet zákazky
1 01. 07. 2013 catering (obložené chlebíky, zákusky)
2 01. 07. 2013 catering (minerálka, káva, čaj)
3 08. 07. 2013 preventívno-rehabilitačné pobyty
4 22. 08. 2013 catering (podľa Memoranda)
5 04. 09. 2013 oprava rozvodov ústredného kúrenia
6 05. 09. 2013 letenky
7 12. 09. 2013 ubytovanie
8 13. 09. 2013 právne služby
9 24. 09. 2013 právne služby (externý poradca)
10 16. 10. 2013 zimné pneumatiky
11 23. 10. 2013 oprava a údržba dažďových žľabov
12 24. 10. 2013 kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov
13 18. 11. 2013 elektro - revízie
14 21. 11. 2013 tlač zborníka
15 4. 12. 2013 nájom zariadenia
16 4. 12. 2013 služby technickej podpory databázového servera Oracle
17 4. 12. 2013 technická podpora hardvéru Oracle na rok 2014
18 4. 12. 2013 predĺženie podpory softvéru (firewall) na rok 2014
19 4. 12. 2013 predĺženie podpory softvéru smtp brány na rok 2014
20 4. 12. 2013 povinné zmluvné poistenie mot.vozidiel
21 12. 12. 2013 čistiace, hygienické a pracovné pomôcky

Zákazky s nízkymi hodnotami

(účinnosť do 30. 6. 2013)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. štvrťrok 2013 (2. 1. 2013 -- 31. 3. 2013) (PDF, 200 Kb) II. štvrťrok 2013 (1. 4. 2013 -- 30. 6. 2013) (PDF, 208 Kb)

Zákazky podlimitné podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

(účinnosť od 1. 7. 2013)

Súhrnná správa o zákazkách s cenou vyššou ako 1000 EUR

v zmysle § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

III. štvrťrok 2013 (1. 7. 2013 -- 30. 9. 2013) (PDF, 199 Kb) IV. štvrťrok 2013 (1. 10. 2013 -- 31. 12. 2013) (PDF, 216 Kb)

Uskutočnené verejné obstarávania

(podlimitné, nadlimitné zákazky)

Dátum Spr Predmet Úspešný uchádzač Metóda Hodnota v EUR s DPH
7.10.2013 1085/2013 Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - PO 1 Datalan, s.r.o. nadlimitná 3 025 200
7.10.2013 1086/2013 Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - PO 2 Datalan, s.r.o. nadlimitná 543 480
7.10.2013 1087/2013 Zmluva o poskytovaní služieb SLA Datalan, s.r.o. nadlimitná ---
Create date: 22.6.2023 Last modified: 31.8.2023