Contracts

Č. zmluvy Zo dňa (účinnosť) Predmet zmluvy Zmluvný partner Platnosť do Zmluvná cena v Eur
1 01. 07. 2013 catering (obložené chlebíky, zákusky) xxx xxx xxx
2 01. 07. 2013 catering (minerálka, káva, čaj) xxx xxx xxx
Create date: 26.6.2023 Last modified: 12.12.2023