Tlačové informácie sú neoficiálne dokumenty pre potreby médií, ktoré nezaväzujú Ústavný súd Slovenskej republiky.

Loading data...