3podavanie-ziadosti-o-informaciu-podla-zakona-o-slobode-informacii-na-ustavny-sud-sr

Podávanie žiadosti o informáciu podľa zákona o slobode informácií na Ústavný súd SR

Tento formulár slúži na podanie žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov elektronickou formou.


Select Form
btn-submit-form btn-submit-form