Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

ANNA DANIELČÁKOVÁ

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

Fotografia ANNA DANIELČÁKOVÁ

*1941

Právnu prax začala ako zástupkyňa Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia v konaní pred krajským súdom. V roku 1967 prešla do rezortného výskumu v odbore pracovného práva a sociálneho zabezpečenia na Právnickom ústave Ministerstva spravodlivosti. V rokoch 1972 − 1993 pracovala ako vedúca odborná referentka, neskôr ako riaditeľka legislatívno-právneho odboru Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.

V oblasti tvorby práva, ako vnútroštátneho, tak aj medzinárodného, bola činná aj v odborných komisiách, najmä vlády Slovenskej republiky ako predsedníčka stálej pracovnej komisie legislatívnej rady pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie, vlády ČSFR ako členka v rovnakej legislatívnej komisii; v ratifikačnej komisii pre posudzovanie a prípravu stanovísk k medzinárodným dokumentom, osobitne pri príprave a kontrole dodržiavania medzinárodných pracovnoprávnych noriem a ochrane práv občanov.

Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 21. januára 1993.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023