Ostatné kontakty

Telefonický kontakt

Tel.:

+421-55-7207211 (podateľňa Ústavného súdu SR)

Médiá

E-mail:

hovorca@ustavnysud.sk (hovorkyňa Ústavného súdu SR)

Žiadosti o nahliadnutie do spisu

Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné zasielať:

E-mailom na adresu podatelna@ustavnysud.sk alebo elektronicky prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke Elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Informácie o stave konania

Žiadosti o informáciu o stave konania je potrebné zasielať:

E-mailom na adresu info@ustavnysud.sk alebo podatelna@ustavnysud.sk alebo elektronicky prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke Elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Upozornenie:
Ústavný súd Slovenskej republiky si Vám dovoľuje oznámiť, že informácie o stave konania neposkytuje telefonicky. Vašu žiadosť nám pošlite elektronicky na e-mailovú adresu info@ustavnysud.sk alebo poštou na našu poštovú adresu.
Dátum vytvorenia: 25.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.4.2024