Voľné pracovné miesta

Ponúkané pracovné miesta

Pracovné miesto podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Popis voľného miesta   Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz
Hlavný radca - dočasná štátna služba 21.02.2024 06.03.2024 zobraz
Štátny radca - stála štátna služba 26.02.2024 05.03.2024 zobraz

 

Iné:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz