Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

DANIEL ŠVÁBY

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 2000 do 30. apríla 2004

Fotografia DANIEL ŠVÁBY

*1951

V rokoch 1978 – 1985 sudca na občianskoprávnom úseku na Obvodnom súde Bratislava 3. Neskôr predseda odvolacieho senátu na občianskoprávnom úseku (najprv Mestský súd v Bratislave, potom Krajský súd v Bratislave), ako aj podpredseda Mestského súdu v Bratislave pre občianskoprávny úsek (1987 – 1992). Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 bol dočasne pridelený na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Od 9. 11. 1993 do 31. 10. 1999 bol členom Európskej komisie pre ľudské práva (Štrasburg).

Ako expert Rady Európy sa podieľal na posudzovaní súladu právneho poriadku Arménska (1997) a Ukrajiny (1996) s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V roku 1992 absolvoval šesťmesačnú stáž vo Francúzsku na štátnej škole pre sudcov (Ecole nationale de la Magistrature). Je autorom mnohých článkov v domácej i zahraničnej tlači. Externe sa zúčastnil mnohých medzinárodných a národných seminárov týkajúcich sa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Jazykové znalosti: francúzsky, anglický a ruský jazyk.

Sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stal 22. januára 2000.

V máji 2004 sa stal sudcom zastupujúcim Slovenskú republiku na Súde prvej inštancie v Luxemburgu.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023