Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty k projektu

Projekt

15. 01. 2012
Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2012

Prehľad rozhodnutí č. 24 (PDF, 194 Kb) Tlačová správa č. 24 (PDF, 261 Kb)

Projekt

15. 01. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – december 2012

Prehľad rozhodnutí č. 23 (PDF, 203 Kb) Tlačová správa č. 23 (PDF, 272 Kb)

Projekt

13. 12. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2012

Prehľad rozhodnutí č. 22 (PDF, 242 Kb) Tlačová správa č. 22 (PDF, 312 Kb)

Projekt

13. 12. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – november 2012

Prehľad rozhodnutí č. 21 (PDF, 254 Kb) Tlačová správa č. 21 (PDF, 327 Kb)

Projekt

28. 11. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2012

Prehľad rozhodnutí č. 20 (PDF, 232 Kb) Tlačová správa č. 20 (PDF, 303 Kb)

Projekt

28. 11. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – október 2012

Prehľad rozhodnutí č. 19 (PDF, 215 Kb) Tlačová správa č. 19 (PDF, 287 Kb)

Projekt

30. 10. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2012

Prehľad rozhodnutí č. 18 (PDF, 168 Kb) Tlačová správa č. 18 (PDF, 239 Kb)

Projekt

30. 10. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – september 2012

Prehľad rozhodnutí č. 17 (PDF, 189 Kb) Tlačová správa č. 17 (PDF, 264 Kb)

Projekt

04. 09. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl/august 2012

Prehľad rozhodnutí č. 16 (PDF, 226 Kb) Tlačová správa č. 16 (PDF, 289 Kb)

Projekt

04. 09. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – júl/august 2012

Prehľad rozhodnutí č. 15 (PDF, 217 Kb) Tlačová správa č. 15 (PDF, 281 Kb)

Projekt

16. 07. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – jún 2012

Prehľad rozhodnutí č. 14 (PDF, 204 Kb) Tlačová správa č. 14 (PDF, 267 Kb)

Projekt

16. 07. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2012

Prehľad rozhodnutí č. 13 (PDF, 193 Kb) Tlačová správa č. 13 (PDF, 259 Kb)

Projekt

18. 06. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – máj 2012

Prehľad rozhodnutí č. 12 (PDF, 265 Kb) Tlačová správa č. 12 (PDF, 275 Kb)

Projekt

18. 06. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj  2012

Prehľad rozhodnutí č. 11 (PDF, 242 Kb) Tlačová správa č. 11 (PDF, 249 Kb)

Projekt

28. 05. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – apríl 2012

Prehľad rozhodnutí č. 10 (PDF, 237 Kb) Tlačová správa č. 10 (PDF, 237 Kb)

Projekt

28. 05. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2012

Prehľad rozhodnutí č. 9 (PDF, 246 Kb) Tlačová správa č. 9 (PDF, 246 Kb)

Projekt

20. 04. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – marec 2012

Prehľad rozhodnutí č. 8 (PDF, 240 Kb) Tlačová správa č. 8 (PDF, 248 Kb)

Projekt

20. 04. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2012

Prehľad rozhodnutí č. 7 (PDF, 252 Kb) Tlačová správa č. 7 (PDF, 264 Kb)

Projekt

27. 03. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2012

Prehľad rozhodnutí č. 6 (PDF, 254 Kb) Tlačová správa č. 6 (PDF, 314 Kb)

Projekt

27. 03. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2012

Prehľad rozhodnutí č. 5 (PDF, 214 Kb) Tlačová správa č. 5 (PDF, 223 Kb)

Projekt

15. 02. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – január 2012

Prehľad rozhodnutí č. 4 (PDF, 268 Kb)

Projekt

15. 02. 2012

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2012

Prehľad rozhodnutí č. 3 (PDF, 352 Kb)

Rešerš B

03. 02. 2012

Rešerš B: zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými rozhodol o zrušení rozhodnutia všeobecných súdov a vrátení veci na ďalšie konanie podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Prehľad rozhodnutí č. 2 (PDF, 4.5 Mb) Tlačová správa č. 2 (PDF, 253 Kb)

Rešerš A

03. 02. 2012

Rešerš A: zhodnotenie účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov s príkazom všeobecným súdom, aby vo veci konali podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Prehľad rozhodnutí č. 1 (PDF, 9.4 Mb) Tlačová správa č. 1 (PDF, 253 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 22.11.2023